Penghancur dan Penghidup Hati

Nasihat Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah

Yang menghancurkan hati ialah perasaan aman dari siksa ALLAH dan sikap lalai. Sedangkan yg dapat menghidupkan hati ialah dg menambah perasaan takut kpd ALLAH dan selalu mengingat-NYA.

Hati mempunyai enam tempat, tiga tempat hina dan tiga tempat yg baik.
Tiga tempat yg hina ialah:
– dunia yg selalu menghias-hiasi
– nafsu yg mengajak bicara
– musuh yg selalu membisiki
Itulah tempat-tempat ruh hina yg senantiasa berputar di dalamnya.

Sedangkan tiga hal yg baik ialah:
– ilmu yg menerangi
– akal yg memberikan petunjuk
– Tuhan yg disembah

Di enam tempat inilah hati manusia selalu berputar.

Empat Pintu Kekufuran

Menurut Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ada empat macam hal yang bisa memunculkan kekufuran pada umat manusia. Pertama; TAKABUR, ia akan menghalangimu untuk tunduk dan patuh. Kedua; DENGKI, ia akan menghalangimu untuk menerima nasihat. Ketiga; AMARAH, ia akan mencegahmu untuk berbuat adil. Keempat; SYAHWAT, ia akan menghalangimu untuk melakukan ibadah.

Tempat Pemberhentian Umat Manusia

Seorang hamba mempunyai dua tempat pemberhentian di hadapan ALLAH Azza Wa Jalla. Tempat pemberhentian pertama, ketika dia sholat di hadapan-NYA, dan tempat pemberhentian kedua, ketika dia berdiri di hadapan-NYA di Hari Kiamat kelak.

Siapa yang menunaikan hak tempat pemberhentian yang pertama, maka dia akan diringankan pada tempat pemberhentian yang kedua. Dan siapa yang meremehkan tempat pemberhentian pertama ini dan tidak menunaikan haknya, maka ALLAH Azza Wa Jalla akan mempersulitnya di tempat pemberhentian yang kedua.
(Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah)